OPIS PROGRAMU

Program profilaktyczny „CUKIERKI” ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się takie pojawią. Zajęcia przybliżają uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczą postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Program jest dostosowany do okresu rozwojowego dzieci, nie dostarcza zbyt dużej ilości informacji o charakterze wzbudzającym ciekawość i chęć eksperymentowania, wymową programu jest przestroga. Ogromną zaletą programu jest poruszenie problematyki dzieci charakteryzujących się izolacją i trudnościami emocjonalnymi.

SPOSÓB REALIZACJI

Podczas prowadzenia CUKIERKÓW wykorzystuje się następujące metody:
czytanie bajki z podziałem na role; prace plastyczne; opis ilustracji, burza mózgów, drama, praca w grupach. Program prowadzony jest przez trenerów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

CELE PROGRAMU

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka odróżniania dopuszczalnych (bezpiecznych) i niedopuszczalnych zachowań w relacjach z innymi;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z
 • innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych oraz takich, które próbują nadużyć zaufanie dziecka;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu
 • pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej

GRUPA: 10 – 25 osób (1-2 klasy) (1 lub 2 klasy) w jednej sali lekcyjnej

CZAS TRWANIA: 3 godziny lekcyjne

FORMA REALIZACJI: stacjonarna

AUTOR PROGRAMU: Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

WIĘCEJ INFORMACJI:  ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE

  ODDZWONIMY W CIĄGU 24H

  Poznaj nas!

  Poznaj nas zespół

  Scroll to Top