Opis programu

Debata to program profilaktyczny dotyczący alkoholizmu, skierowany głównie do młodzieży, która nie miała jeszcze kontaktu z alkoholem. Jego celem jest zapobieganie przedwczesnemu spożyciu alkoholu oraz jego negatywnym skutkom, a także promowanie postawy abstynencji. Spotkania w ramach programu mają na celu zrozumienie przekonań młodzieży i próbę ich zmiany. Program ma formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie, która ma na celu zmniejszenie czynników ryzyka skłaniających młodych ludzi do picia alkoholu. Autor programu zakłada, że program może być również skuteczny w grupach o podwyższonym ryzyku i może być elementem szerszych działań profilaktycznych. Z uwagi na pandemię COVID-19 zwiększyło się zainteresowanie profilaktyką zachowań uzależniających, jednak warto pamiętać, że alkoholizm to tylko jedno z wielu ryzykownych zachowań, z którymi współczesna młodzież może się spotkać. W obszarze profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży warto wykorzystać już istniejące doświadczenia.

Program profilaktyczny Debata opiera się na trzech strategiach, które według Andersa Hansena uważane są za najbardziej skuteczne w profilaktyce:

 • strategia I – korekta przekonań normatywnych
 • strategia II – kształtowanie systemu wartości
 • strategia III – wiedza o realnych konsekwencjach.

Cele programu

 • Wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.
 • Wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (proalkoholowych norm środowiskowych).
 • Klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia.
 • Wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Sposób realizacji

Podczas prowadzenia programu Debata wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego: burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dialogowanie. Program jest prowadzony przez trenerów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do jego realizacji. Przeprowadzona podczas realizacji programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej

GRUPA: max 30 osób (klasa)

CZAS TRWANIA: 3 godziny lekcyjne

FORMA REALIZACJI: stacjonarna lub online

AUTOR PROGRAMU: Krzysztof Wojcieszek

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-profilaktyczny-debata,28  ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE

  ODDZWONIMY W CIĄGU 24H

  Scroll to Top