OPIS PROGRAMU

Program Archipelag Skarbów jest oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej, łącząc w sobie elementy profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. W ramach programu prowadzący pomagają młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najskrytszych pragnień, zwłaszcza tych o pięknej i trwałej miłości; zachęcają do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii; kładą nacisk na piękno miłości i seksualności; wspierają rodziców i wychowawców. Program zawiera elementy warsztatu pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością.

CELE PROGRAMU

 • zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży,
 • ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,
 • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym),
 • ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych

SPOSÓB REALIZACJI

Metody zastosowane w programie to miniwykłady
ilustrowane prezentacjami
multimedialnymi, ćwiczenia aktywizujące
młodzież takie jak: dialog z przedstawicielami
młodzieży, burza mózgów, fantazja
sterowana, scenki odgrywane na forum, a
ponadto doświadczenia zdrowego stylu życia
przekazywane przez realizatorów.

Program jest prowadzony przez 2-5 osobowy
zespół certyfikowanych realizatorów.

/6
średnia ocena programu

ADRESACI PROGRAMU:

 • uczniowie klas 8 szkoły podstawowej
 • uczniowie klas 1,2 szkół
 • ponadpodstawowych
 • rodzice i nauczyciele uczniów
 • uczestniczących w programie

GRUPA: 30 – 200 uczniów

CZAS TRWANIA:

 • młodzież – 2 dni po 3,5 godziny zegarowe
 • rodzice – 1 godzina zegarowa
 • nauczyciele – 1 godzina zegarowa

FORMA REALIZACJI:

 • stacjonarna
 • online

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://program.archipelagskarbow.eu

AUTOR: Szyman Grzelak

ANKIETY EWALUACJI BEZPOŚREDNIEJ (2017/2018)

MŁODZIEŻ ZOSTAŁA ZACHĘCONA DO:

%
większego szanowania innych
%
większego unikania pornografii
%
większego unikania alkoholu
%
większego unikania narkotyków
%
czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego
do dorosłości lub do małżeństwa  ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE

  ODDZWONIMY W CIĄGU 24H

  Scroll to Top