OPIS PROGRAMU

Program Gwiazda Mocy– Pierwsza Wyprawa jest złożonym oddziaływaniem profilaktycznym kierowanym do młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej. Ponadto, umożliwia on kontynuowanie pracy profilaktycznej przez nauczycieli oraz pozostawanie młodzieży w wirtualnym kontakcie z ekipą programu oraz jego treściami.

Stanowi on uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Dzięki szerokiemu zakresowi treści oraz szerokiemu spektrum przewidywanych efektów program pełni rolę czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. W tworzeniu programu wykorzystano 12-letnie doświadczenie jego twórców w realizacji innych działań opartych o model profilaktyki zintegrowanej, zwłaszcza doświadczenie wdrażania programu „Archipelag Skarbów”.

Dzięki specjalnym badaniom naukowym przeprowadzonym przez Instytut w 2018 roku program jest dobrze dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych trzynastolatków.

Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z wielu różnych obszarów problemowych.

Program jest intensywnym, wieloelementowym oddziaływaniem, które
(w świetle przeprowadzonej ewaluacji formatywnej) jest skuteczne w zakresie
zmiany szeregu postaw i zachowań z różnych obszarów profilaktyki i którym można objąć dużą grupę młodzieży naraz.

CELE PROGRAMU

 • umocnienie poczucia własnej wartości młodzieży oraz pomoc w dostrzeżeniu niedostrzeganych przez nich i otoczenie aspektów pozytywnego potencjału;
 • wzbudzenie zapału w dążeniu do stawania się lepszym człowiekiem oraz realizacji pasji i marzeń;
 • wzbudzenie przekonania o możliwości wpływu młodzieży 12-13 letniej na własne życie;
 • skuteczne zapobieganie zagrożeniom związanym z depresją i samobójstwami,
 • papierosami, alkoholem, narkotykami,
 • dopalaczami, przemocą, demoralizacją i przestępczością, pornografią, seksualizacją
 • i wczesnymi kontaktami seksualnymi;
 • umocnienie roli rodziców i szerszej rodziny w oczach młodzieży;
 • zwiększenie gotowości korzystania z pomocy i rady nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych

ADRESACI PROGRAMU:

 • uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej;
 • rodzice uczniów;
 • kadra pedagogiczna szkoły, w szczególności wychowawcy i nauczyciele młodzieży uczestniczącej w programie

GRUPA: 50 – 100 uczniów

CZAS TRWANIA:

 • młodzież – 6-7 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów
 • rodzice – 1–1,5 godziny lekcyjnej
 • nauczyciele – 2 godziny lekcyjne

FORMA REALIZACJI: stacjonarna

SPOSÓB REALIZACJI

W programie Gwiazda Mocy wszystkie elementy związane z przekazywaniem wiedzy są przygotowane w postaci atrakcyjnych, udźwiękowionych prezentacji
multimedialnych – krótkie filmy profilaktyczne ze znanymi ludźmi oraz z
rówieśnikami adresatów programu. Ważną rolę odgrywają zadania podejmowane przez młodzież i wykonywane w przerwie między mityngami.

Integralną częścią programu Gwiazda Mocy są opowiadania ze scenariuszami zajęć dla wychowawców, doradców zawodowych oraz nauczycieli przekazywane kadrze po zakończeniu programu dla młodzieży.
Materiały te umożliwiają nauczycielom kontynuację pracy profilaktycznej w oparciu o przekaz programu. Jest to bardzo istotne dla utrwalenia efektów programu wśród młodzieży z konkretnej szkoły

AUTOR PROGRAMU: Szymon Grzelak

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://ipzin.org/gwiazda-mocy  ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE

  ODDZWONIMY W CIĄGU 24H

  Scroll to Top