OPIS PROGRAMU

Program profilaktyczny CUDER JUNIOR wspiera szkolny program wychowawczy zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Program spełnia wytyczne Ministra Edukacji w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości odwołując się do modelu zrównoważonego rozwoju.

Program „CUDER JUNIOR” przygotowuje dziecko do kolejnych etapów rozwoju oraz do wejścia w okres dojrzewania wzmacniając sferę fizyczną, emocjonalną, duchową – związaną ze światem wartości, oraz intelektualną – kluczowe obszary z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju w ujęciu antropologii personalistycznej.

CELE PROGRAMU

 • wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia,
 • obniżenie poziomu napięć i lęków,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • rozwój wyobraźni i przewidywania konsekwencji dokonywanych wyborów,
 • uczenie reguł życia społecznego i zasad współpracy.

SPOSÓB REALIZACJI

Nowatorskim i unikalnym narzędziem wykorzystywanym do realizacji założonych celów w pracy z uczniami jest opracowana przez autorów programu wielkoformatowa gra RPG o charakterze profilaktycznym i
wychowawczym. Wersja planszowa gry jest pomocą dydaktyczną wchodzącą w skład programu.

W ramach realizacji programu w wersji podstawowej szkoła otrzymuje 1 egz. gry wraz z instrukcją. Gra wraz z rozszerzeniami (dodatkowymi scenariuszami zajęć) umożliwia kontynuację pracy z zespołem klasowym w oparciu o elementy programu np. w ramach zajęć wychowawczych.

Do wersji podstawowych programu warto dodać:

 • szkolenie Rady Pedagogicznej + materiały (2 godz. dyd.),
 • spotkanie z rodzicami (1,5-2 godz. dyd.),
 • gra profilaktyczna CUDER (dodatkowy 1 egz. gry planszowej)
 • dodatkowy warsztat z grą profilaktyczną CUDER dla wychowawcy i uczniów z 1 klasy
ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klas 3 – 5 szkoły podstawowej

GRUPA: max 60 osób

CZAS TRWANIA: 3 godziny lekcyjne

FORMA REALIZACJI: stacjonarna

AUTOR PROGRAMU: Tomasz Gubała

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://cuder.pl  ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE

  ODDZWONIMY W CIĄGU 24H

  Scroll to Top